Financiering

Het financieren van transities kent vele uitdagingen. Er kan sprake zijn van lange terugverdientijden, een onrendabele top of een hoog risico.

Wij brengen de propositie in kaart, ontwikkelen een integrale financieringsopzet en informeren financiers.

Uw resultaat; een passende financiering tegen de best mogelijke voorwaarden.