Financiering

Gelukkig komen er steeds meer (lokale) energie-initiatieven. Per dorp, regio of zelfs per wijk worden ideeën ontwikkeld om te komen tot een betere duurzame wereld. Draagvlak is hierbij al aanwezig, evenals de afnemers van de energie. Maar hoe financier je zo’n project? Waar vind je de passende financiers en hoe structureer je een gestapelde financiering?

Dit raakt nog wel eens ondergesneeuwd in de ambitie een project te realiseren. Toch is het van belang eerst heel goed te omschrijven wat nu – financieel, inhoudelijk en qua betrokkenheid – het beste is voor het project. Dat doen wij om daarna te zorgen dat financiering ook echt gerealiseerd wordt uiteraard. Maar met oog voor de lange termijn, waarop een betrokken financier nog veel meer waarde geeft en krijgt. En zo ontstaat de meeste meerwaarde voor alle betrokkenen.

Meer weten? Bel gerust