Aanleg zonnepark

De aanleg van een zonnepark is een duurzaam alternatief voor de productie van energie. Zonneparken bestaan ​​uit rijen zonnepanelen die op speciale frames worden geplaatst en in de grond of op het water worden geïnstalleerd. De ideale locatie om een ​​zonnepark te bouwen is op het vlakke land of op een zuidhelling. Door hun schaalgrootte zal de schone elektriciteit die door een zonnepark wordt opgewekt, meestal worden teruggeleverd aan het lokale elektriciteitsnet. Geschikte locaties zullen daarom ook een netaansluiting moeten hebben. De nabijheid van bovengrondse kabels en een onderstation is meestal een goede indicatie dat deze verbinding mogelijk gemaakt kan worden.

Procedure aanleg zonnepark

Het aanleggen van een zonnepark kent een uitgebreide procedure. Allereerst is er een verkennende fase waarin de locatie voor een nieuw zonnepark bepaald wordt. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele samenwerkingspartners en wordt er invulling gegeven aan betrokkenheid en beschikbaarheid op het elektriciteitsnet. Ook dient u voor de vergunningsaanvraag de nodige onderzoeken te laten verrichten. Aan de volgende onderzoeken moet voldaan worden: inpassing van het zonneveld in het landschap, explosievenonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar de waterhuishouding etc.

Wanneer de vergunningen aangevraagd en goedgekeurd zijn (doorlooptijd: 1-2 jaar) kan de SDE subsidie aangevraagd worden. Wordt deze toegewezen? Dan kan het project verder ontwikkeld worden, waarna de bouw van start kan gaan. Voor de bouw dient u een EPC partij te kiezen die de zonnepanelen voor u in kan kopen en de installatie kan realiseren. In de ontwikkelingsfase heeft u dan al een keuze gemaakt over de panelen, type omvormers, type zonnepanelen, type onderstel etc. Zodra de bouw afgerond is kan het zonnepark worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vanaf dat moment kan de eerste duurzame stroom op het net worden gezet.

Drijvend zonnepark

Drijvend zonnepark

Drijvende zonne-energie, ook bekend als drijvende fotovoltaïsche (FPV) of floatovoltaics, is elk soort zonnepaneel dat op een waterlichaam drijft. Zonnepanelen moeten worden bevestigd op een drijvende structuur die ze boven het oppervlak houdt. Zulke drijvende zonne-installaties komt u vooral tegen op rustig water zoals meren. Het is ook gebruikelijk om drijvende zonne-constructies te installeren op grote, door de mens gemaakte watermassa’s, zoals bijvoorbeeld reservoirs.

Voordelen drijvend zonnepark

Een van de grootste voordelen van een drijvend zonnepark is dat de installatie geen kostbare ruimte op het land inneemt. Veel van deze installaties kunnen namelijk ongebruikte ruimte op het water innemen, zoals op waterkrachtcentrales, afvalwaterzuivering vijvers of drinkwaterreservoirs. Daarnaast hebben zonnepanelen, net als bij andere elektronische apparaten een lager vermogen bij hoge temperaturen. Door zonnepanelen te installeren op watermassa’s koelt het zonne-apparatuur gemakkelijker af, wat betekent dat de panelen elektriciteit produceren met een hoger rendement.

De populariteit van drijvende zonneparken blijft groeien. Ze leveren energie op een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier. Bij Enber helpen wij u met de voorbereiding van de aanleg van zo’n drijvende zonnepark. Dit kunnen we doen door een optie-analyse uit te voeren, het opzetten van een strategie of hulp bij het rondkrijgen van een financiering. Op die manier zorgen we er samen voor dat er steeds meer alternatieven ontstaan voor de

Hoeveel levert een zonnepark op?

Allereerst is het natuurlijk van belang om na te gaan hoeveel een zonnepark oplevert. Deze opbrengst is van verschillende factoren afhankelijk. Zo moet er gekeken worden naar de grootte van het zonnepark, het aantal panelen dat daar op past en de ligging ten opzichte van de zon. Ervan uitgaande dat er gebruik wordt gemaakt van een optimale opstelling passen er zo’n 3000 zonnepanelen op één hectare. Dit levert in de Nederlandse weersomstandigheden zo’n 1.000.000 Wh (1MWh) aan elektriciteit op per jaar. Hiermee kunnen circa 250 Nederlandse huishoudens voorzien worden van stroom.

Wel is het aanleggen van een zonnepark een grote investering. Daarom het is belangrijk om de kosten van deze investering goed in kaart te brengen, en deze vervolgens af te wegen met de uiteindelijke opbrengsten. Hulp of advies nodig om deze kosten en baten in kaart te brengen? Enber helpt u graag op weg.

Om de kosten en opbrengsten tegen elkaar op te wegen kan er een businesscase opgezet worden. Hierin vraagt u uzelf enkele basisvragen af:

 • In welke mate is een project haalbaar.
 • Hoeveel risico hoort bij welke fase van het project.
 • Welke partij neemt dit risico.
 • Met wie wil je samenwerken?
 • Heb ik middelen die ik wil investeren?
 • Past mijn organisatiedoel bij voorliggend project?

Maar dit hoeft u niet alleen te doen. Enber helpt u bij het antwoord krijgen op deze vragen. Dankzij ons brede netwerk kunnen wij u in contact brengen met partijen die u verder van dienst kunnen zijn. Wij zetten ons in met als doel: gezamenlijk duurzame energieprojecten te realiseren.

Vergunningen zonnepark

Allereerst is het van belang om na te gaan waar in de gemeente zonneparken aangelegd mogen worden. Er is dan ook een vergunningplicht waardoor u niet zomaar kunt starten met de bouw van een veldopstelling. Neem daarom eerst contact op met de gemeente en/of provincie en neem de hiervoor opgestelde randvoorwaarden goed door. Bijna iedere gemeente heeft dan ook wel een beleidsontwikkeling omtrent de realisatie van zonneparken op agrarische gronden of op industriegebieden. Daarnaast zijn er door heel het land Regionale Energie Strategieën (RES) ontwikkeld, waarin in samenwerking met alle stakeholders aangegeven staat waar ruimte voor duurzame energieopwekking is. Ook is er in deze strategieën opgenomen hoe een regio invulling kan geven aan landelijke klimaatdoelstellingen.

Wees er daarnaast alert op dat u voor de aanvraag van een vergunning al de nodige (kostbare) onderzoeken dient te laten verrichten. Dit kunnen de volgende onderzoeken zijn:

 • Ontwerp van de inpassing van het zonneveld in het landschap
 • Explosievenonderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • Onderzoek naar de waterhuishouding
 • Etc.

De kosten die hiervoor gemaakt worden, komen bij de investeerder zelf terecht. Dit terwijl het niet zeker is of de vergunning ook daadwerkelijk verleend zal worden. Dit zorgt dus voor een hoog investeringsrisico. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een doorlooptijd van 1 tot 2 jaar. Mocht de vergunning verleend worden, dan kunt u een SDE subsidie aanvragen.

Subsidies zonneparken

De populariteit van zonnepanelen is enorm aan het groeien. Dit komt mede doordat Nederland steeds meer subsidies beschikbaar stelt voor verduurzamingsprojecten. Eerder werd het investeren in zonneparken nog als groot risico gezien. Door het beschikbaar stellen van deze subsidies daalt dit risico doordat initiatiefnemers zo gedurende een langere tijd garantie van inkomsten hebben. Deze Stimuleringssubsidie Duurzame Energie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en er kan 1x per jaar een aanvraag ingediend worden. Een goede voorbereiding is hierbij dus van groot belang.