Financiering duurzame energie

Wanneer u bezig gaat met de financiering van duurzame energie zal u al gauw merken dat u tegen bepaalde dingen aan kan lopen. De financiering kent namelijk vele uitdagingen. Zo kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met lange terugverdientijden, een onrendabele top of hoge risico’s. Enber is er om u hierin te steunen en te adviseren. Dit doen wij door de propositie in kaart te brengen, een integrale financieringsopzet te ontwikkelen in financiers te informeren. Op die manier helpen wij u met een passende financiering tegen de best mogelijke voorwaarden.

Bestemmingsplan (alleen veldopstelling)

Mocht je een veldopstelling willen ontwikkelen, neem dan eerst contact op met de gemeente en/of de provincie en analyseer de randvoorwaarden. Bijna iedere gemeente heeft beleid ontwikkeld voor de realisatie van zonneparken op agrarische gronden of op industriegebied. Ook zijn er in heel Nederland Regionale Energie Strategieën ontwikkeld (RES). Hierin is in samenwerking met alle stakeholders aangegeven waar ruimte is voor welke vorm van duurzame energieopwekking en hoe een regio invulling kan gaan geven aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Na bestudering van deze stukken wordt helder in welke gebieden ruimte is voor de aanleg van zonnevelden. Voor zonnedaken is dit echter niet van belang. Zonnedaken zijn niet vergunningsplichtig en hebben daardoor een aanzienlijk kortere doorlooptijd. Tevens concurreren ze niet met agrarische gronden.

Duurzame energie

Duurzame energie is een breed begrip voor het opwekken van energie zonder dat energiebronnen of grondstoffen hiervoor uitgeput worden. Ze zijn dus niet schadelijk voor de natuur of herbruikbaar. Dit is noodzakelijk omdat fossiele brandstoffen als aardgassen en -olie en steenkool opraken. Overigens draagt het gebruik van deze brandstoffen sterk bij aan de klimaatverandering. Daarom is het belangrijk dat wij als mens een significant lagere footprint op de aarde achter gaan laten dankzij duurzame energie. Energiebronnen die bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie zijn bijvoorbeeld:

Zonne-energie
Windenergie
Waterkracht
Aardewarmte
Biomassa

Door de uitputting van de aarde wordt het overstappen naar duurzame energiebronnen steeds onmisbaarder. Daarom stappen steeds meer bedrijven, particulieren en instellingen wereldwijd over naar duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige zonneparken of de aanleg van windparken. Maar ook kleinschalige projecten als zonnepanelen op daken of de aanleg van waterpompen aan huis komen steeds vaker voor. Door grote en kleine stappen te zetten naar duurzame energie zorgen we samen voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties.

Onze werkwijze

Het financieren van een duurzaam project wordt vaak gezien als een kostbare inverstering. daarom ook dat veel bedrijven en particulieren er in eerste instantie van af zien. Echter is het inversteren in duurzame energiebronnen een duurzame inverstering op de lange termijn.