Haalbaarheid aankoop zonnepark

2023

Ondersteuning lokaal initiatief bij het onderzoeken van de haalbaarheid van de aankoop van een drijvend zonnepark (20 MWp)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Schets structuur warmtebedrijf

2023

Schetssessie met werkgroep om te komen tot een mogelijke structurering van een gemeentelijk warmtebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiering biogashub

2023

Begeleiding van de structurering, haalbaarheidsanalyse en financiering van de ontwikkeling van een biogashub in Friesland

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Afwegingskader Zonopwek Gemeente

2023

Begeleiding bij totstandkoming van de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie projecten

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Ontwikkeling Platform Biogashubs

2023

Namens een provincie werkt Enber aan het opzetten van een uniforme aanpak voor de realisatie van biogashubs (monomestvergisting)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Structurering Warmtenetten

2023

Ondersteuning van ambtelijke werkgroep om te komen tot een mogelijke structurering van een gemeentelijk warmtebedrijf en opstellen startnotitie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Beleid lokaal eigendom

2023

Enber ondersteunt een provincie bij het formuleren van haar beleid om te komen tot optimaal lokaal eigendom van energieprojecten

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiering SCE zonnepark

2023

Enber ondersteunt een zonnecoöperatie bij de financiering van 12 hectare zon op land middels de SCE subsidie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Haalbaarheid lokaal eigendom

2023

Enber ondersteunt de gemeente bij thema's Regie en Lokaal eigendom en Financiering, teneinde de inwoners optimaal te laten meeprofiteren

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Samenwerking coöperatie/ontwikkelaar

2023

Ondersteuning lokaal initiatief bij de totstandkoming van een aandelenbelang in de ontwikkeling van een grondgebonden zonnepark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Afwegingskader wind op land

2023

Samen met de gemeente komen tot een afweging van de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van wind op land

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Analyse warmtenet businesscase

2023

Analyse van een businesscase van een coöperatief warmtebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Structurering Warmtebedrijf

2023

Ondersteuning van ambtelijke werkgroep om te komen tot een mogelijke structurering van een gemeentelijk warmtebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Funding BioLNG project

2022

Procesmanagement bij een financieringsronde ten behoeve van de doorontwikkeling van een BioLNG fabriek.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verduurzaming woonwijk

2022

Projectmanagement bij het in kaart brengen van spijtvrije maatregelen en het initiëren van een ontzoringsconcept inclusief financiering.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Ontwikkeling biogashubs

2020 - 2021

Analyse en financiële ontwikkeling van een biogasnetwerk, waarbij middels mono-mestvergisting groengas wordt geproduceerd

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Advisering diverse lokale initiatieven

2022

Advisering en ondersteuning van diverse lokale initiatieven bij de onderhandeling / positiebepaling richting commerciële ontwikkelaars

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Begeleiding afwegingskader

2022

Advisering van een gemeente bij de afwegingen van een publiek of privaat warmtebedrijf.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Advisering aankoop drijvend zonnepark

2022

Advisering van een energiecooperatie bij het verkrijgen van lokaal eigendom van een nog aan te leggen zonnepark (40MWp)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Structureren financieringsfaciliteit

2021

Enber analyseert en ontwerpt een structuur waarbinnen tientallen energieprojecten gezamenlijk gefinancierd kunnen worden. Allemaal in lokaal eigendom

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiële analyse koppelleiding warmte

Analyseren van de financiële haalbaarheid van een koppelleiding waarmee warmte wordt uitgewisseld tussen diverse eindgebruikers

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Waardebepaling onderneming

Enber voert een waarde-analyse uit van een onderneming actief in verduurzaming van vastgoed

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Grootste floating solarproject in Europa

2020

Advisering bij de aankoop door een participatiemaatschappij.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verduurzaming productieproces

Management ondersteunt met besluitvorming bij verduurzaming chemisch productieproces en projectmanagement inzake financiering

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zon op dak leaseconcept

2019

Begeleiden en financieren van een leaseconcept voor zon op bedrijfsdaken

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Advisering lagere overheid

Advisering en strategie omtrent diverse energie projecten

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Acquisitie zonnepark 100 MWp

Begeleiding aankoop zonnepark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Lokale Faciliteit Ontwikkelfinanciering

2020

Ontwikkeling van risicodragende financieringsfaciliteit voor lokale energie initiatieven

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Diverse zonnedaken en -velden

2018

Financieren van diverse veldopstellingen en zonnedaken van een energiecoöperatie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zonneveld energiecoöperatie

2019

Begeleiden en financieren van een zonneveld voor een energiecooperatie waarbij deels de postcoderoosregeling en deels SDE van toepassing is

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verduurzaming woningbouw

2017

Begeleiden en financieren van een onderneming welke een verduurzamingsconcept voor woningeigenaren heeft ontwikkeld, waarbij tevens kleine financierin

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Duitse stroom via direct line

Haalbaarheidsonderzoek naar een internationale stroomkabel (EUR 50 mln.)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Transitie chemiebedrijf

Begeleiding bij transitie naar bio grondstoffen

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zon op dak netlevering

2020

Project management voor aanleg 400 kWp systeem op dak

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zon op dak eigen gebruik

2020

Project management aanleg van 125 kWp systeem op dak

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Overname solitaire molen

Begeleiding en advies bij aankoop windmolen van 1,5 MWp

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals