wie niet in zonne-energie gelooft, moet er eens in gaan liggen

Veel energieprojecten stranden in goede bedoelingen, terwijl het toch juist zo belangrijk is dat deze van onderop worden geïnitieerd. Het daadwerkelijk tot stand brengen en financieren van deze projecten vraagt specialisme, creativiteit, netwerk en doorzettingsvermogen. Dit is wat wij toevoegen, uiteraard met veel energie en enthousiasme.

Enber werkt voor banken, overheden, fondsen en diverse energie initiatieven.

Begeleiding Energiecoöperaties

Duurzame Energie projecten worden vaak gestart door zeer betrokken mensen die lokaal willen bijdragen. De wil is er, maar de kennis en kunde is...

Financiering

Gelukkig komen er steeds meer (lokale) energie-initiatieven. Per dorp, regio of zelfs per wijk worden ideeën ontwikkeld om te komen tot een betere duurzame...

Energy-Finance professionals

Als energyfinance professionals voelen we ons meer dan een intermediair tussen de organisatie en de relaties die ons zijn toevertrouwd. We zijn onderdeel van...

Energiefonds

Voor provinciale of lokale overheid zijn doelen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Allemaal hebben we de ambitie om de klimaatdoelen te realiseren, maar...